položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Kanalizace ul. Pod Zvonek

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vybudování kanalizace na ulici Pod Zvonek, část Horní Žukov. Vím, že její realizace byla v územním plánu. Nyní řešíme, že nám začala zapáchat studna, kdy se spodní vodou do ní dostává voda vypouštěná z ČOV z okolních domů. Vybudování kanalizace by problém vyřešilo. V dnešní době by tohle měla být samozřejmost, pochopila bych, kdybychom žili na samotě u lesa, ale ve městě??... Děkuji za odpověď.

Odpovídá Recmanová Marcela 29.09.2020 14:01

V územním plánu města Český Těšín je zakreslen návrh/záměr kanalizační stoky splaškové. Příprava výstavby kanalizačního řadu vč. čistíren odpadních vod vč. její realizace je časově velmi náročná a finančně nákladná což si v současné době město nemůže dovolit. Kanalizaci má město zařazenou v zásobníku investičních akcí, který je vodítkem pro vytváření nejnutnější investic příp. oprav pro město. O zařazení takové akce (vypracovaní projektové dokumentace vodního díla, výstavba kanalizační stoky vč. čistírny odpadních vod) do rozpočtu města pak rozhoduje nejen důležitost její realizace v porovnání se všemi posuzovanými návrhy ze zásobníků, ale samozřejmě především finanční možnosti města. Město nemá v záměru pěti let připravovat a realizovat výstavbu kanalizace v lokalitě Horní Žukov (ul. Pod Zvonek…). Pokud je podezření, že v dotčené lokalitě nefungují domovní čistírny odpadních vod tak, jak by měly, musíte se s konkrétním písemným podnětem obrátit přímo na příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou