položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Kanalizace ul. Pod Zvonek

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vybudování kanalizace na ulici Pod Zvonek, část Horní Žukov. Vím, že její realizace byla v územním plánu. Nyní řešíme, že nám začala zapáchat studna, kdy se spodní vodou do ní dostává voda vypouštěná z ČOV z okolních domů. Vybudování kanalizace by problém vyřešilo. V dnešní době by tohle měla být samozřejmost, pochopila bych, kdybychom žili na samotě u lesa, ale ve městě??... Děkuji za odpověď.

Odpovídá Recmanová Marcela 29.09.2020 14:01

V územním plánu města Český Těšín je zakreslen návrh/záměr kanalizační stoky splaškové. Příprava výstavby kanalizačního řadu vč. čistíren odpadních vod vč. její realizace je časově velmi náročná a finančně nákladná což si v současné době město nemůže dovolit. Kanalizaci má město zařazenou v zásobníku investičních akcí, který je vodítkem pro vytváření nejnutnější investic příp. oprav pro město. O zařazení takové akce (vypracovaní projektové dokumentace vodního díla, výstavba kanalizační stoky vč. čistírny odpadních vod) do rozpočtu města pak rozhoduje nejen důležitost její realizace v porovnání se všemi posuzovanými návrhy ze zásobníků, ale samozřejmě především finanční možnosti města. Město nemá v záměru pěti let připravovat a realizovat výstavbu kanalizace v lokalitě Horní Žukov (ul. Pod Zvonek…). Pokud je podezření, že v dotčené lokalitě nefungují domovní čistírny odpadních vod tak, jak by měly, musíte se s konkrétním písemným podnětem obrátit přímo na příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí).


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou