položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Linka Městské dopravy přes ulici Smetanová

Dobrý den, chci se zeptat zda někdo posoudil vliv na zdraví občanů a prašnost + hluk kvality bydlení občanů, kteří bydlí na ulici Smetanová, zejména části ulice s jednosměrným provozem, kde autobus projíždí cca 2m od oken tam bydlících lidí. Navštívil jsem svou maminku která bydlí na ulici Smetanová 17 v přízemí. Přímo u křižovatky. Zhrozil jsem se jak někdo mohl tuto linku touto ulicí navrhnout - přál bych mu strávit v tomto bytě při otevřeném okně celý den - jak by byl spokojen. Nejen že hluk a prašnost v bytě mé maminky je zvýšený provozem osobních aut, které ji zastavují pod okny aby mohly projet křižovatkou. Tak město tuto situaci ještě "vylepšilo" linkou městské dopravy. Mimochodem, vždy když autobus zastavil u oken mé matky, jeho naplněnost byla 15%.

Odpovídá Hloušek Tomáš Ing. 31.08.2020 16:00

Píšete, že Vám vadí zvýšený provoz osobních aut po dané ulici. Všude ve vyspělém světě je právě tato individuální osobní doprava v centrech měst nahrazována hromadnou. To byl rovněž jeden z důvodu zavedení MHD do centra města. Město tímto krokem zajistilo podmínky (dostatečná četnost spojů, komfort nových autobusů, malá docházková vzdálenost k jednotlivým zastávkám) tak, aby lidé začali uvažovat o tom, zda je pro ně výhodnější použít hromadnou dopravu nebo zůstávali u stále více, vzhledem k omezenému parkování, problematičtější individuální dopravě auty. Autobusy, které město pořídilo, patří mezi nejekologičtější svého druhu a jejich provoz po dané ulici zatěžuje životní prostřední rozhodně méně než například provoz nákladních automobilů zajišťující zásobování. O tom, že to byl krok správným směrem, hovoří srovnání počtu cestujících. Po zavedení provozu linek MHD centrem města došlo k meziročnímu nárůstu nástupu cestujících v této oblasti o více než 20 tisíc. V době, kdy autobus projíždí kolem bytu Vaší maminky má za sebou pouze jednu nástupní zastávku a to železniční stanici. Další dvě zastávky v centru města následují až poté, tudíž se postupně obsaditelnost navyšuje. Situace je samozřejmě jiná v období dopravní špičky a mimo ní. Zajištění dopravní obslužnosti města však patří k prioritám každé obce, byť je provoz MHD pro města ztrátový.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou