položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Chodník

Dobrý den, bydlíme za koupalištěm. Jediný chodník pro pěší, který nás spojuje se sídlištěm Mojská, kde se nachází obchod, pošta, školka, škola, je "panelová cesta" kolem koupaliště. Kdysi Město tento chodník alespoň jednou ročně nechalo vyčistit od nánosu hlíny, trávy a vykopat kolem cesty malý příkop. To se již několik let nestalo. Při prudkém dešti nemá voda z panelů kde odtéct, mění se v potok, jelikož po stranách jsou nánosy nečistot. Dole se tvoří velké louže a bláto. Chodník lemují cca 1,5 m vysoké kopřivy a tráva. Louže nelze obejít ani po louce, která při dešti je stejně nasáklá vodou. Ve vrchní části chodník ještě lemují zahnívající větve z nedávno pokácené borovice a ztrouchnivělý pařez. Na keřích plápolají pásky, které tam v této době uvázala městská policie. Lidé,kteří chodí v noci nebo brzy ráno do nedaleké průmyslové zóny, nemají při nynějším úsporném osvětlení šanci v případě deště projít, aniž by si zničili boty v blátě. Pro starší občany je obcházení po ulici Zátiší, Dlouhá, Hřbitovní a Slezská docela daleko, když si potřebují něco zařídit na poště nebo nakoupit. Každý nejezdí autem a jsou lidé, kteří i do práce ještě chodí pěšky. Bylo by možné tento jediný chodník, který nás spojuje se sídlištěm, vyčistit a upravit? Děkujeme.

Odpovídá Cichy Stanislav 07.09.2020 11:04

Město Český Těšín, odbor místního hospodářství, provedlo 10.08.2020 mo­nitoring zmiňované pozemní komunikace. Kontrolou této panelové komunikace bylo zjištěno, že je dostatečně vyčištěná bez jakýchkoliv nánosů (hlína, větve stromů a jiných nečistot), které jsou zmíněny. Vysokou trávu kolem cesty nechá město co nejdřív pokosit vč. náletových dřevin, které lemují tuto cestu na ul. Zátiší a ul. Hornická. Větve z pokácené borovice nebyly u panelové cesty nalezeny, ztrouchnivělý pařez a plápolající pásku od městské policie taky ne. Pro upřesnění podnětu kontaktujte prosím co nejdříve referenta místního hospodářství tel. č.: 739 323 867, 553 035 533. Odbor místního hospodářství zajistí u správce pozemních komunikací města Český Těšín vyčištění této komunikace i odtok povrchových vod.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou