položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Chotěbuz-Podobora

Dobrý den,kde bych se dozvěděla něco o své rodině,která žila v Chotěbuzi-Podoboře asi do roku 1949.Babička se jmenovala Eva a děda Pavel -Chmielovi.Měli Josefa(mého otce)a Helenu.Děkuji za odpověď,Vlasta Hrnčaríková,roz.Chmielová.

Odpovídá Mašková Jana Mgr. 13.07.2020 15:21

Pátrat po informacích o předcích a příbuzných lze v matričních knihách, v evidenci obyvatel nebo v archivech.

Pokud znáte místo a alespoň přibližnou dobu matriční události (narození, úmrtí, uzavření manželství) Vašich prarodičů, můžete Vy, nebo jiná oprávněná osoba (např. vnuci či pravnuci) požádat matriku, u které je zápis proveden (tj. matriku, v jejímž obvodu došlo k narození, úmrtí nebo uzavření manželství), o nahlédnutí do matriční knihy nebo pořízení výpisu z ní. Máte-li rodný nebo oddací list svých rodičů, dá se z tohoto matričního dokladu zjistit údaje o prarodičích a na základě nich pátrat dále. Využít lze rovněž placených služeb genealogů, kteří jsou v této problematice zběhlí a dobře se orientují při pátrání v matrikách a archivech. Matriční knihy obce Chotěbuz jsou uloženy u našeho úřadu. K získání bližších informací kontaktujte naše matrikářky (tel. 553 035 417, 553 035 416 nebo e-mail: chlebusova@tesin.cz, hamanova@tesin.cz).

Co se týče evidence obyvatel, zde je situace složitější. Přihlašovací lístky z poválečné doby jsou již předané do Oblastního státního archivu v Karviné, kde lze do nich nahlížet, avšak pouze za splnění zákonných podmínek, které se vážou na ochranu osobních údajů. Archiválie (přihlašovací lístek) musí být starší 30 let, a obsahuje-li údaj o žijící osobě, nesmí vznést tato osoba námitky k nahlížení do archiválie. Z přihlašovacích lístků z tehdejší doby lze zjistit místo pobytu, údaje o manželovi, dětech, změnách rodinného stavu, povolání, zaměstnavateli a další. K získání bližších informací se obraťte na badatelnu karvinského archivu (tel. 596 312 737 nebo e-mail:l.stolarikova@ka.archives.cz).

Na doplnění uvádíme, že v případě žijících osob lze využít tzv. zprostředkování kontaktu. Blíže viz webové stránky ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/…-411838.aspx.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou