položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Pozemky města Český Těšín

Na koho se může člověk obrátit ohledně využití pozemků města Český Těšín ?

Odpovídá Karasová Michaela Ing. 07.07.2020 09:22

Váš dotaz by bylo potřeba blíže specifikovat, o jaké využití by se jednalo. Pokud máte na mysli užívání pozemku města např. na základě nájemního vztahu, pak toto spadá do kompetence odboru majetkoprávního. Pokud by se jednalo o dočasný zábor veřejného prostranství, pak toto řeší odbor místního hospodářství.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou