položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Rušení klidného spolunazivani hlasovou hudbou

Jak je možno s pomocí městské, či státní policie ukaznit hlučné spoluobčany. 13 h odpoledne a probuzene děti hysterický pláčou. Jak postupovat. To dunění od základu otřásá budovou a vadi všem.

Odpovídá Pavel Longin Mgr. 25.06.2020 09:36

Dobrý den,

k Vašemu dotazu si dovolím uvést následující. Pokud se jedná o řešení situace s hlučnými sousedy, měl by být postup následující. Nejprve by mělo dojít k pokusu o ústní jednání s hlučným sousedem, následně pokud toto nebude úspěšné, je třeba učinit písemnou výzvu přímo na vlastníka bytu (hluk může pocházet od nájemce nebo jiného člena domácnosti). Následně je třeba se obrátit na družstvo – v případě, že se jedná o družstevní byt, nebo na společenství vlastníků jednotek – pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví a řešit hluk mezi sousedy v souladu s příslušnými stanovami. Tím, že se jedná o hluk ve dne nepřichází do úvahy přestupek proti veřejnému pořádku ve formě rušení nočního klidu, který je vymezen od 22:00 hodin do 06:00 hodin ráno. Pokud se jedná o měření hlukových limitů, je možné se obrátit rovněž na Krajskou hygienickou stanici. Obecní a městské úřady nemají zákonné zmocnění, aby závazně rozhodovaly ve věci tzv. sousedských imisí, tj. např. ve věci Vámi uváděného obtěžování hlukem, a z tohoto důvodu Městský úřad Český Těšín není orgánem, který by ve Vámi dotazovaném případě mohl závazně rozhodnout. Takovým orgánem je pouze příslušný soud, který by rozhodoval na základě Vámi podané žaloby ve věci tzv. sousedské imise. Pro území Města Český Těšín je příslušným Okresní soud v Karviné.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou