položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Ulice Hornická

Dobrý den, jelikož nebyla ještě stále zveřejněna odpověď na můj dotaz ohledně jednosměrné silnice na ulici Hornické od ulice Ostravská ptám se tedy opětovně. Kdy hodláte silnici na ulici Hornické zjednosměrnit když evidentně nesplňuje zákonné normy. Děkuji.

Odpovídá Lipina Radek 24.06.2020 09:02

Město Český Těšín připravuje revitalizaci sídliště Mojská, kde počítá i se změnou silničního provozu na místní komunikaci ul. Hornická (zjednosměrnění). Navržený silniční provoz se bude odsouhlasovat Policií ČR – dopravním inspektorátem Karviná. Termín této dopravní změny městu není znám, protože v rámci finančních úspor města byla veřejná zakázka přesunuta na rok 2021. Není pravdou, že šířka místní komunikace ul. Hornická nesplňuje zákonnou normu pro obousměrný provoz. Místní komunikace ul. Hornická se nachází v obytné zóně (povolená rychlost 20km/h), kde podle technických podmínek TP 103 „Projektování obytných zón“ je minimální šířka dopravního prostoru jednopruhové obousměrné komunikace 3,50 m. Podle ustanovení § 20 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se řidiči protijedoucích vozidel vyhýbají vpravo a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Zároveň je podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, bohužel město nemůže ovlivnit chování řidičů, kteří nedodržují pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou