položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Plánované odstávky SVMAK

Dobrý den, dnes 25.05.2020 na ulici Žukovská přestala téct v dopoledních hodinách voda. Voda k nám jde z ulice Pod Zvonek, kde běžně touto stranou nechodím. Po nahlédnutí na stránky SVMAK jsem zjistila, že tato akce byla plánovaná. Po telefonním dotazu na SVMAK jak informovali majitele domů, jsem se dozvěděla, že Město dostalo s předstihem tuto informaci. Dotaz zní, kde se člověk může tuto skutečnost dozvědět nebo případně přečíst na stránkách Města, aby opět někdy nezůstal překvapený odstávkou vody. Neočekávaně je to pak trochu problém. Já běžně nejsem na stránkách Města, moje matka, důchodkyně,ani internet nemá !!! Děkuji za odpověď

Odpovídá Michna David Ing. 25.06.2020 09:34

Dle §9 odst.6 písm.a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) je provozovatel (v našem případě SmVaK) oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody během plánovaných oprav, udržovacích prací a revizních prací, do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Dále dle §9 odst. 7) písm b) je provozovatel, tedy SmaVaK povinen takovéto přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. Ve výkladu zákona k odst.7 jsme dohledali, že provozovatel by měl přerušení dodávky vody oznámit odběrateli prokazatelným způsobem, nejlépe písemně. V úvahu však samozřejmě připadají i ústní či telefonická sdělení, v praxi je časté sdělení přilepené na dveře domu, na sloup energetiky či veřejného osvětlení atd. Pokud provozovatel vodovodu neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody ve stanovených lhůtách, hrozí mu pokuta do 10 tis. Kč (viz §33 odst.6 písm.d) zákona. Jelikož město není provozovatelem vodovodu, dotázali jsme se telefonicky společnosti SmVaK, jakým způsobem oznámení o odstávce proběhlo a bylo nám sděleno, že dne 25.5.2020 se jednalo o plánovanou odstávku, kterou oznámili na internetových stránkách společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (http://poruchy.smvak.cz/…Poruchy.aspx). V průběhu samotné odstávky byla přistavena cisterna. Jako místo určené pro náhradní zásobování vodou bylo zvoleno prostranství u Kostela sv. Hedviky, který se nachází na ul. Pod Zvonek. SmVaK oznámil plánovanou odstávku také městu, které zveřejnilo tuto informaci obvyklým způsobem na stránkách města Český Těšín (http://www.tesin.cz/…redni-deska/). Zároveň byla tato informace zveřejněna v tištěné verzi na úředních deskách, které se nacházejí na náměstí ČSA, před hlavní budovou radnice. Zveřejnění proběhlo ve dnech od 7.5.2020 do 26.5.2020.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou