položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Městská zeleň

Dobrý den, je možné na webových stránkách najít plán/návrh městské zeleně, hlavně ulice Nádražní, Hlavní, zatím je to jeden velký hnus. Proč je v centru tak málo zelené plochy?!!! Dále prosím, aby se úředníci prošli po ulici Střelniční a vysvětlili, jak po zaparkování a vystoupení z auta přejít na chodník nebo na druhou stranu ulice, aniž by bylo třeba přeskakovat křoví a plůtky. S pozdravem Marta Kmeť

Odpovídá Večeřová Lada 12.06.2020 06:48

Do projektové dokumentace obsahující obnovu zeleně na ulici Nádražní je možné nahlédnout na odboru investičním (4. patro, budova MěÚ Český Těšín). Ten v nejbližší době taktéž zveřejní návrh ozelenění prostřednictvím webových stránek města nebo Těšínských listů. V návaznosti na dané možnosti se zeleň do centra města pokoušíme dostat různými způsoby. Například ulice Hlavní, Odboje, Štefánikova, Smetanova a Nádražní byla doplněna o zeleň v mobilních nádobách. Úzké, v minulosti pouze zatravněné zelené pásy, například u parkoviště na ulici Smetanově, Štefánikově nebo Božkově, kde bojujeme s nedostatkem místa nebo podzemními sítěmi, byla doplněna o atraktivní výsadbu keřů a trvalek. V roce 2012 proběhla zdárná rekonstrukce ozelenění náměstí ČSA. Strohé kulové javory byly vyměněny za vzrostlé Gleditsie a výsadby tisů byly doplněny o trvalkové patro a spoustu cibulovin. Vloni vznikl nový zelený pás na ulici Havlíčkově. Podařilo se zde umístit několik stovek keřů a tři stromy. Vystupování z aut na ulici Střelniční si opravdu vyžaduje trochu trpělivosti, nicméně pokud opravdu chceme mít alespoň trochu té zeleně v této ulici, musíme zde udělat jakýsi kompromis. Zelené pásy vznikly v době, kdy zde podélné stání nebylo. Později si dopravní situace vyžádala parkování vozidel, nicméně z důvodu poskytnuté dotace na novou zeleň již nebylo možné výsadbu zlikvidovat. K přejití na druhou stranu cesty se využívá stávající přechody pro chodce.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou