položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

agenda registr vozidel

Jaké doklady jsou nutné pro úspěšné vyřízení převodu přívěsu pro osobní vozidla na jiného majitele. Musí být přítomni na místě prodávající i kupující? Nestačí ručně napsaná neověřená smlouva o prodeji podepsaná prodávajícím i kupujícím, kterou by předložil pouze jeden z účastníků? Jaké jsou poplatky za takový převod. Jedná se o přívěs Sport Jacht PS 400A SPZ 55-KI-45 objednal jsem se online na 26.05.2020 v 10:20

Odpovídá Hloušek Tomáš Ing. 11.05.2020 14:45

U přepisu silničního vozidla na registračním místě jsou účastni oba žadatelé, jak původní, tak i budoucí majitel. Osobní přítomnost u přepisu je možno nahradit plnou mocí, opatřenou úředně ověřeným podpisem osoby, která se přepisu neúčastní. K přepisu přívěsu dokládáte velký a malý technický průkaz vozidla, evidenční protokol ze stanice technické kontroly, který není starší 30 dnů. Dále doložíte zákonné pojištění, tj. platná zelená karta vozidla. K vyřízení této záležitosti si můžete zvolit kterékoliv registrační místo. Poplatek za přepis přívěsného vozíku je odvislý od největší přípustné hmotnosti vozidla, u vozíku do 750 kg to činí 500,– Kč, u vozíku nad 750 kg se jedná o částku 700,– Kč. Poplatek na našem registračním místě v Českém Těšíně, lze hradit jak v hotovosti, tak platební kartou.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou