položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Ulice Hornická

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy bude na ulici Hornické směrem od ulice Ostravské konečně udělána jednosměrná silnice. Neustále se zde opakuje nedávání přednosti jízdy ve chvíli kdy jedou proti sobě dvě auta. Dnes 29.4.2020 kolem 19 hodin tato situace trvala déle než 10 minut. Pomohla nejspíš až přijíždějící městská policie. Nerozumím proč zde již dávno není jednosměrná silnice když šířka silnice nesplňuje zákonnou normu pro obousměrný provoz. Nejspíš čekáte na to až některému z řidičů "rupnou" nervy a takového "neochotného" řidiče napadne. Děkuji Vám za odpověď

Odpovídá Lipina Radek 24.06.2020 07:15

Město Český Těšín připravuje revitalizaci sídliště Mojská, kde počítá i se změnou silničního provozu na místní komunikaci ul. Hornická (zjednosměrnění). Navržený silniční provoz se bude odsouhlasovat Policií ČR – dopravním inspektorátem Karviná. Termín této dopravní změny městu není znám, protože v rámci finančních úspor města byla veřejná zakázka přesunuta na rok 2021. Není pravdou, že šířka místní komunikace ul. Hornická nesplňuje zákonnou normu pro obousměrný provoz. Místní komunikace ul. Hornická se nachází v obytné zóně (povolená rychlost 20km/h), kde podle technických podmínek TP 103 „Projektování obytných zón“ je minimální šířka dopravního prostoru jednopruhové obousměrné komunikace 3,50 m. Podle ustanovení § 20 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se řidiči protijedoucích vozidel vyhýbají vpravo a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Zároveň je podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, bohužel město nemůže ovlivnit chování řidičů, kteří nedodržují pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou