položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Po třeti žalostna ulice Tovarni

Neuvazuje mesto odlehcit slusnym a platicim daňe občanum Tovarni treba vyhlasenim teto ulice za bezdoplstkovou zonu, ze by vymizely ty super ubytovny a betely atd? A ma mesto v planu nekdy opravit komunikaci od byvalych stavebnin smer baliny jezdi tu nespocet kamionu denne na koleje ze drevem a az pan pidnikatel predela stavebniny tak se opet zvysi nakladni provoz na tovarni. Dekuji snad se dockam odpovedi.

Odpovídá Recmanová Marcela 24.06.2020 10:40

Město Český Těšín nezvažuje vyhlásit bezdoplatkovou zónu v Českém Těšíně. Dále město neurčuje soukromým vlastníkům nemovitostí, k jakým účelům mají užívat své stavby. Nemovitost (budova, objekt…) byla a je zkolaudována k nějakému účelu. Pouze příslušný stavební úřad může ve správním řízení vlastníkovi stavby odsouhlasit změnu po podání Oznámení změny o užívání stavby. Co se týče hodnoty kapacity dotčených komunikací při dovolené rychlosti 50 km/h (jezdí nespočet kamionů denně) je vyhovující platným normám. Veškerá nákladní doprava i nad 12 t ke vzniklým provozovnám na dotčených ulicích je městem nasměrována na Třinec, aby se odlehčil silniční provoz v centru města. V současné době město neplánuje souvislou údržbu těchto komunikací, protože v pořadí důležitosti před souvislými opravami komunikací je realizace protipovodňových opatření v režii jak města Český Těšín (nová výstavba přemostění na místní komunikaci ul. Třinecká, z důvodu nevyhovujícího průtočného profilu stávajícího propustu – předpoklad realizace rok 2021), tak Povodí Odry s.p. (výstavba nových hrází v dané oblasti, protipovodňové bariéry atd. – předpoklad realizace rok 2020–2021). K realizaci těchto stavebních záměrů bude nutné užívání těchto pozemních komunikací staveništní dopravou, čímž se jejich stavební stav ještě zhorší. Z uvedeného vyplývá, že město není schopno v současné době sdělit, kdy dojde k celkové obnově povrchů obou komunikací, která bude taktéž pro město finančně nákladná.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou