položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

přechod ul. Viaduktová a parkování autobusů MHD

Dobrý den. Mám velikou prosbu, aby se upravilo dopravní značení anebo synchronizace semaforů u křížovatky ul. Viaduktové s Karvinskou (pod železničním viaduktem). Již podruhé v krátké době se mi během procházky s dětmi stalo, že při přecházení na zelenou po přechodu na ul. Viaduktové nás málem strazilo auto přijíždějící od ul. Ostravské. Řidiči odbočující ze směru ul. Ostravské pod viadukt do města vidí zelenou na přechodu a případné chodce na poslední chvíli. Bylo by nutné buďto upravit značení tak, aby byli řidiči o zelené na přechodu informování již u semaforu před odbočkou anebo ideálně ponechat červenou pro řidiče během zelené pro chodce. Jinak se tam jednou opravdu stane nějaké neštěstí... Poněkud nešťastna je také lokalizace autobusové zastávky u železniční stanice, respektive fakt, že na tomto místě autobusy MHD nejen zastavují, ale i parkují. Viditelnost přechodu pro chodce u železniční stanice pro přijíždějící od ul. Viaduktové je takřka nulová. Navíc autobusy MHD z tohoto provizorního parkoviště dost zásadně vyčnívají do cesty. Proč nemohou autobusy parkovat jako v minulosti před hotelem Piast anebo v ul. Nádražní za poštou? Předem děkuji za odpovědi. Witold Biernat

Odpovídá Lipina Radek 24.06.2020 07:14

Úprava signálního plánu ve smyslu Vašeho návrhu je nemožná, respektive by přinesla katastrofální dopady na plynulost křižovatky. K dalšímu Vašemu návrhu, kterým je informace řidičům o signálu „Volno“ pro přechod pro chodce, do nějž vpravo odbočující řidiči najíždí, podotýkáme, že ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, vpravo odbočující řidiči mají za povinnost předpokládat existenci chodců na tomto přechodu, a dát jim přednost – pomocí světelného signalizačního zařízení nelze kompenzovat nedodržování výše citovaného zákona některými řidiči. Navzdory předchozí větě je předmětný přechod nad rámec požadavků platné legislativy vybaven žlutým výstražným blikačem se symbolem kráčejícího chodce, který je v činnosti dvou sekund (2 sec) před začátkem signálu „Volno“ a po dobu vyklizovacího mezičasu předmětného přechodu (tedy po dobu, kdy chodec dokončuje přecházení, kdy již svítí signál „Stůj“). Autobusy MHD nemohou stát a parkovat jako dříve na straně před hotelem Piast, neboť směr jejich jízdy je opačný a vyjíždějí na ul. Střelniční. Stání autobusů na autobusové zastávce u nádraží splňují ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi).


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou