položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Ulice Tovarni

Chci se zeptat po ulici tovarni jezdi x desitek tezkych kamionu nalozenych drevem tydne, ma taky nekdy mesto v planu treba tu katastrofalni cestu od byvalych stavebnin smerem na baliny nekdy trochu lip opeavit nez tak jak to delali minuly rok ti odbornici za mostem pres ropicanku nemluve o tom ze cesta nema krajnice ani bile cary , vselijaky porosty zasahuji az do cesty za mostem pres ropicanku, diry atd.

Odpovídá Recmanová Marcela 23.06.2020 16:02

Město Český Těšín, odbor místního hospodářství, zajišťuje na místních komunikacích sjízdnost a schůdnost. Místní komunikace ul. Železniční vč. ul. Třinecká se každoročně lokálně opravuje, aby byl umožněn bezpečný pohyb chodcům, silničním a jiným vozidlům přizpůsobených stavebnímu a dopravně technickému stavu dotčených pozemních komunikací. Stavební stav obou vozovek je správcem místních komunikací vyhodnocen jako 2 – dobrý a 3 – vyhovující (stupnice od 1 do 5). V současné době město neplánuje souvislou údržbu těchto komunikací, protože v pořadí důležitosti před souvislými opravami komunikací je realizace protipovodňových opatření v režii jak města Český Těšín (nová výstavba přemostění na místní komunikaci ul. Třinecká, z důvodu nevyhovujícího průtočného profilu stávajícího propustu – předpoklad realizace rok 2021), tak Povodí Odry s.p. (výstavba nových hrází v dané oblasti, protipovodňové bariéry atd. – předpoklad realizace rok 2020–2021). K realizaci těchto stavebních záměrů bude nutné užívání těchto pozemních komunikací staveništní dopravou, čímž se jejich stavební stav ještě zhorší. Z uvedeného vyplývá, že město není schopno v současné době sdělit, kdy dojde k celkové obnově povrchů obou komunikací, která bude taktéž pro město finančně nákladná. Vodorovné dopravní značení V 4 – vodící čára (vyznačení okraje vozovky) na cestách v současné době neplánujeme.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou