položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

znak města

Dobrý den. Na oficiálních stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem zjistil, že na rozdíl od naprosté většiny měst, nemá Český Těšín schválenu a udělenu předsedou Poslanecké sněmovny, podobu znaku města. Upravena je pouze vlajka Českého Těšína. Přitom znak je používán např. na radnici, úředních dokumentech města ( v záhlaví úředních listin) i na těchto stránkách. Dovoluji si položit dotaz, zda je tento stav městu znám a zda bude sjednána náprava.

Odpovídá Mašková Jana Mgr. 17.02.2016 08:54

Zjednání nápravy není třeba, jelikož město Český Těšín se žádného porušení právních předpisů nedopustilo. V zákoně o obcích se uvádí, že předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Město Český Těšín svůj znak má a jeho podoba a slovní popis byly schváleny již v roce 1927 Ministerstvem vnitra v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Není tedy nutné opětovné schválení předsedou Poslanecké sněmovny. Obdobně v databázi REKOS (Registr komunálních symbolů) nejsou uvedeny znaky dalších větších měst (z našeho regionu např. Třince, Karviné, Havířova, Bohumína, Orlové, Ostravy). I přesto děkujeme za Váš podnět. Na webu Poslanecké sněmovny jsme zjistili, že Podvýbor pro heraldiku a vexilologii nabízí možnost doplnění vyobrazení historických znaků a jejich slovního popisu do databáze REKOS i u obcí a měst, která schválení nepodléhají. Pokud se nám podaří dohledat všechny potřebné historické podklady, náš městský znak bude do databáze doplněn.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou