položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

reakce na dotaz "Odpad"

11.3.2015 jsem dostala odpověď, že pokud lidé znečišťují tříděný odpad, který pak končí v komunálním odpadu, tak není doslova: "v silách města, donutit občany bez ekologického uvědomění, aby nekazili práci ostatních, kteří poctivě třídí". Nyní se dočítám o vyhlášce města 13/2015 a tučné pokutě, kde mezi povinnostmi je ukládat do sběrných nádob pouze složku odpadu, pro kterou je nádoba určena. Jak tomu mám tedy rozumět? V Těšínských listech se píše, že ČT získal bronz v třídění odpadů, přesto se navyšuje poplatek za komunální odpad. Není to tak, že firmy, které zpracovávají tříděný odpad, městům za jeho svoz platí? Proč jinde, pokud občané poctivě třídí snižují poplatky nebo zcela ruší, ale v našem městě se poplatek zvyšuje? Předem děkuji za odpověď a souhlasím s paní Kročkovou. Třídění odpadu určitě není ani o vyhlášce, ani o penězích, ale o svědomí a troufám si říct inteligenci každého.

Odpovídá Kročková Lenka 15.02.2016 17:20

Na území města máme 370 ks kontejnerů na tříděný odpad a 310 ks kontejnerů na směsný komunální odpad, tudíž není v silách města prokázat občanům, kteří netřídí, příp. vhazují do kontejnerů odpad, který tam nepatří. Jednotlivé kontejnery využívají stovky občanů, a jak již bylo dříve odpovězeno, občany bez ekologického uvědomění donutit třídit, i pod hrozbou pokuty je těžké. Město má stanovený systém Obecně závaznou vyhláška č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín, odpad se musí odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování. Za porušení této vyhlášky lze uložit pokutu, ale pokud není nikdo přistižen, nemáme komu pokutu uložit. Město dostává za vytříděné množství odměnu od spol. EKO-KOM, ale má i náklady na svoz, přepravu a dotřídění, které převyšují příjmy z odměny. Pokud je nám známo, v okolních a srovnatelných městech se poplatek nesnižuje, např. město Třinec se umístilo v třídění na prvním místě, poplatek jim nadále zůstává stejný – tj. 500 Kč.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou