položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

odpad...

Tak to si pište,že navýšení poplatku odradí od třídění.Věřte,už netřídím!!!

Odpovídá Kročková Lenka 05.02.2016 13:35

Pokud netřídíte odpady, vystavujete se pokutě podle přestupkového zákona až do výše 30.000 Kč, protože podle zákona o odpadech jsou fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou – komunální odpad musí odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Město má systém stanovený Obecně závaznou vyhláška č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín s platností od 30.12.2005.

Podle průzkumu spol. EKO-KOM v České republice třídí aktivně odpady 72% obyvatel. 25 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 75% celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí. 1 800 000 stromů nebylo v lese zbytečně pokáceno právě díky tomu, že se vytřídilo více než 460 000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Má to smysl, třiďte odpad!

Více informací o poplatku bude v Těšínských listech č. 2/2016.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou