položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

Zrušení omezení rychlosti na Ostravské ulici

Prosím o vysvětlení proč bylo zrušeno označení obce (Stanislavice) v úseku Na Vyrubané ze směru od města. V uvedeném úseku je křižovatka, autobusové zastávky, nepřehledné výjezdy od rodinných domků, ani jeden přechod pro chodce a za současného značení je tam dovolená rychlost 90km/h. Žádám urychlené sjednání nápravy (navrácení původního označení a kontrolu dodržování rychlosti). Připomínám, že ve směru od Stanislavic byla rychlost omezena na 70km/h což je pro tento úsek nebezpečné a zvlášť při vzrostlé trávě kolem komunikace. Jsem si vědom toho, že uvedená hlavní komunikace není ve správě města, ale žádám město o opatření pro bezpečnost občanů města.

Odpovídá Sikorová Marcela 02.05.2012 15:24

Dne 23. dubna 2012 jsme vlastní kontrolou zjistili, že na silnici I/11 ul. Ostravská chybí vámi zmiňované dopravní značení. Problém jsme ihned řešili se zástupcem vlastníka této pozemní komunikace, kterou je ŘSaD, správa Ostrava. Po následné kontrole, kdy stav přetrvával, jsme 27. dubna 2012 opětovně kontaktovali zástupce vlastníka dotčené pozemní komunikace a vyzvali jej k odstranění komunikační závady. Dne 2. května 2012 jsme obdrželi informaci, že chybějící dopravní značení je znovu osazeno.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou