int(29972)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín

V lednu 2016 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín“, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách za pomoci spolupráce poskytovatelů vzdělávání na územní ORP Český Těšín.

Cíle projektu:

- vybudování udržitelného systému komunikace partnerství mezi aktéry, jež ovlivňují vzdělávání v ORP Český Těšín

- zpracování místního akčního plánu, který bude zaměřen zejména na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, kdy na základě výstupů analýzy budou stanoveny priority a kroky k dosažení cílů v oblasti vzdělávání

- zpracování strategického rámce Místního akčního plánu do roku 2023 a souboru aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Hlavním přínosem projektu bude pozitivní dopad na oblast vzdělávání, kdy dojde k posílení vazby mezi zřizovatelem, školami a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání na území ORP. Projekt podpoří funkční partnerství pro vytvoření místního akčního plánu, jehož cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu slabých škol, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. Součástí aktivit projektu je také společné plánování investičních akcí.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 3 999 997,68 Kč, z toho dotace z Evropského sociálního fondu na 3 399 998,02 Kč tj. 85%, dotace ze Státního rozpočtu České republiky na 399 999,77 Kč tj. 10% a podíl města na 199 999,89 Kč, tj. 5%.

Realizace projektu bude ukončena 30.06.2017.

Připomínkování návrhu Dokumentu MAP
- náměty k doplnění návrhu Dokumentu MAP zasílejte prosím do 21. 6. 2017 na latkova@tesin.cz

Děkujeme.

Jednací řád ŘV

Status ŘV

Zápis z 1.ŘV

Zápis z 2.ŘV

Zápis z 3.ŘV

autor: Latková Helena Ing.