Název: Zóna společných aktivit
Reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000590

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 v rámci Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

2020

Březen v Českém Těšíně / Marzec w Cieszynie

Únor v Českém Těšíně / Luty w Cieszynie

Leden v Českém Těšíně / Sztyczeń w Cieszynie

2019

Prosinec v Českém Těšíně /Grudzień w Cieszynie

Listopad v Českém Těšíně/Listopad w Cieszynie

Říjen v Českém Těšíně / Październik w Cieszynie

Září v Českém Těšíně / Wrzesień w Cieszynie

Červenec–srpen v Českém Těšíně /
Lipiec–sierpień w Cieszynie

Červen v Českém Těšíně / Czerwiec w Cieszynie

Květen v Českém Těšíně / Maj w Cieszynie

Duben v Českém Těšíně / Kwiecień w Cieszynie

 Březen v Českém Těšíně / Marzec w Cieszynie

Únor v Českém Těšíně / Luty w Cieszynie

Leden v Českém Těšíně / Sztyczeń w Cieszynie

2018

Prosinec v Českém Těšíně /Grudzień w Cieszynie

Listopad v Českém Těšíně/Listopad w Cieszynie

Říjen v Českém Těšíně / Październik w Cieszynie

Září v Českém Těšíně /Wrzesień w Cieszynie

Červenec–Srpen v Českém Těšíně /
Lipiec–sierpień w Cieszynie

Červen v Českém Těšíně /Czerwiec w Cieszynie

Květen v Českém Těšíně / Maj w Cieszynie

Duben v Českém Těšíně / Kwiecień w Cieszynie

Březen v Českém Těšíně / Marzec w Cieszynie

Únor v Českém Těšíně / Luty w Cieszynie

Leden v Českém Těšíně / Sztyczeń w Cieszynie

2017

Prosinec v Českém Těšíně /w Cieszynie

Prosinec v Českém Těšíně /w Cieszynie Grudzień w Cieszynie / v Českém Těšíně

Listopad v Českém Těšíně/w Cieszynie

Listopad v Českém Těšíně /w Cieszynie Listopad w Cieszynie / v Českém Těšíně

Říjen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Říjen v Českém Těšíně /w Cieszynie Październik w Cieszynie / v Českém Těšíně

Září v Českém Těšíně/w Cieszynie

Září  v Českém Těšíně /w Cieszynie Wrzesień w Cieszynie / v Českém Těšíně

Červenec / srpen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Červenec / srpen v Českém Těšíně /w Cieszynie Lipiec / sierpien w Cieszynie / v Českém Těšíně

Červen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Červen v Českém Těšíně /w Cieszynie Czerwiec v Cieszynie / v Českém Těšíně

Květen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Květen v Českém Těšíně/w Cieszynie Maj w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Duben v Českém Těšíně/w Cieszynie

Duben v Českém Těšíně/w Cieszynie Kwiecień w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Březen v Českém Těšíně/w Cieszynie

Březen v Českém Těšíně/w Cieszynie Marzec w Cieszynie/ v Českém Těšíně

Únor v Českém Těšíně/w Cieszynie

Únor v Českém Těšíně/w Cieszynie Luty w Cieszynie/ v Českém Těšíně

autor: Administrátor