10. červen 2021

Vážení občané, informujeme, že 17. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín se uskuteční dne 14. 6. 2021 v 15.00 hodin v místnosti č. 401 ve III. poschodí radnice v Českém Těšíně, náměstí ČSA 1.

Zveme občany na zasedání zastupitelstva města Český Těšín, které se uskuteční již standardně ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Těšín při dodržení platných protiepidemických opatření.

autor: Fojtíková Markéta