30. duben 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k zápisům k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápisy do předškolního vzdělávání budou probíhat od 3.5. do 14.5.2021, a to bez přítomnosti dětí  a zákonných zástupců.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.

Vzhledem k opatření MŠMT se zápisy uskuteční pouze písemnou formou, ve výjimečných případech osobní návštěvou příslušného školského zařízení.

Doklady k přijetí do mateřské školy:

          • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
          • Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení praktického dětského lékaře)
           pozn.: tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání
          • Rodný list dítěte (stačí odeslat jeho prostou kopii e-mailem)

Způsob podání vyplněných formulářů:

          • do datové schránky příslušné základní školy
          • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
          • poštou na adresu příslušní základní školy
          • osobním podáním na příslušné základní škole (mateřské škole)

Formuláře k zápisům a bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách základních škol.

 

Zápis MŠ -2020 -2021

 

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, město stanovilo společné školské obvody mateřských škol, zřízených Městem Český Těšín.

http://www.tesin.cz/wp-content/uploads/2017/03/2017OZV4.pdf

Bližší informace poskytnou: Základní školy, mateřské školy a Ing. Jana Černilová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 303,  736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz.

autor: Černilová Jana Ing.