31. březen 2021

Zápisy k povinné školní docházce (školní rok 2021/2022) proběhnou na území města Český Těšín v dubnu 2021 na příslušných základních školách.

Povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR se zápisy uskuteční pouze písemnou formou, tzn. bez motivační části zápisu a bez přítomnosti dětí ve škole.

Formuláře k zápisům a bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách škol:

tabulka PDF

Způsob podání vyplněných formulářů:

   • do datové schránky příslušné základní školy
   • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
   • poštou na adresu příslušné školy
   • osobním podáním na příslušné základní škole

Příslušná spádová škola na základě trvalého bydliště, dle OZV 2/2012 Města Český Těšín:

http://www.tesin.cz/wp-content/uploads/2012/10/OZV-2-2012-.pdf

Bližší informace poskytnou: Základní školy a Ing. Jana Černilová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 303, 736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz

autor: Černilová Jana Ing.