27. březen 2020

Zápisy k povinné školní docházce (školní rok 2020/2021) proběhnou na území města Český Těšín v dubnu 2020 na příslušných základních školách.

Povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014.

Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR se zápisy uskuteční pouze písemnou formou, tzn. bez motivační části zápisu a bez přítomnosti dětí ve škole.

Formuláře k zápisům a bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách základních škol a PDF   XLS

Způsob podání vyplněných formulářů:

            • do datové schránky příslušné základní školy
            • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
            • poštou na adresu příslušné základní školy
            • osobním podáním na příslušné základní škole

Příslušná spádová ZŠ na základě trvalého bydliště, dle OZV 2/2012 města Český Těšín:

OZV-2-2012-ZŠ

Bližší informace poskytnou: Základní školy a Ing. Jana Černilová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 303, 736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz.

autor: Černilová Jana Ing.