13. květen 2021

Nové výrobky nebo služby v IT, strojírenství, automotive, zemědělství, zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a v mnoha dalších oborech mají možnost hledat žáci a studenti základních, středních nebo vysokých škol v našem regionu. Jedinečný projekt pro děti a mladou generaci nově probíhá na českotěšínsku, třinecku, jablunkovsku a na slovenských Kysucích.

Projekt Nejlepší nápad dává mladým lidem příležitost vyhledávat zajímavé nápady, náměty, inovace a start-upy téměř ve všech oborech průmyslu a služeb, ty dále rozvíjet a případně také realizovat. Mohou tak využít svých znalostí a zkušeností z různých předmětů, například fyziky, chemie, biologie, informatiky, matematiky, různých tematicky zaměřených předmětů nebo se prostě jen dívat pořádně kolem sebe.

Může se jednat o nový nebo inovovaný výrobek či službu. Lze například navrhnout nebo vyvinout nový hardware, software, potravinu, elektronickou součástku, komponentu do automobilu nebo výrobek či službu použitelnou ve stavebnictví. Velký potenciál nepochybně mají výrobky pro zdravotnictví, elektrotechniku, zemědělství, dopravu či jakýkoliv jiný oboru.


Děti a mladí v našem regionu mají velký potenciál

„Dlouhodobě vnímáme, že mladí lidé v našem regionu jsou nesmírně šikovní a mnozí také velmi pracovití. Mají skvělé nápady, ale, žel, nemají moc možností své nápady realizovat. Ať už díky malým zkušenostem, kontaktům, technickému zázemí nebo nedostatku finančních prostředků. A to chceme postupně změnit,“ říká Petr Hamrozi, předseda spolku I4U, který je jedním z organizátorů projektu.

Díky projektu Nejlepší nápad tak mohou děti a mladí lidé realizovat některé své sny a plány. Projekt jim může otevřít dveře k mnoha zajímavým možnostem, kontaktům a investorům v České republice, na Slovensku i v dalších zemích. Díky tomu mohou v našem regionu vzniknout opravdu velmi zajímavé projekty nebo dokonce nové firmy.

„Mladé lidi, jejich nadšení, vervu, energii, kreativitu, pracovitost, ale zejména odhodlanost plnit si své sny, jít za svým cílem a dělat pro to maximum vnímám jako kompilát, který má obrovský potenciál, kterému je potřeba pomoct a zároveň i podpořit. Pokud k tomu přispěje tento projekt mající za cíl podporovat realizaci snů a nádherných myšlenek, které jsou zatím uloženy někde v šuplíku, tak to bude jen dobře,“ říká Gabriela Hřebáčková, starostka Českého Těšína a dodává: „Všichni totiž víme, že pouze spojení vize a podpory v mnoha oblastech dokážou vést k úspěšné realizaci a ke zhmotnění myšlenek. Byla bych moc ráda, pokud by vzešly projekty, které ovlivní nejen Český Těšín, ale budou mít daleko větší přesah. Vždyť přece energie mládí také nezná hranice“.


Zapojení firem a také škol

O projekt již projevily zájem i některé regionální firmy. Pro ně to může být velmi zajímavá příležitost nalézt nové možnosti pro své podnikání a nabídnout tak práci dalším lidem z celého okolí.

V našem regionu působí mnoho velmi zajímavých firem, které své výrobky či služby dodávají téměř do celého světa. To nabízí, i když to tak někdy nevypadá, mladým lidem mnoho zajímavých možností pro realizaci některých zajímavých nápadů, námětů a inovací…

„Jsme rádi, že se naše škola může na tomto projektu podílet a dát tak příležitost mladým lidem rozvíjet své dary a svůj potenciál. Naše škola v posledních několika letech klade velký důraz na kvalitu výuky, provázanost s praxí a spolupráci s různými firmami. Jelikož se snažíme budovat kvalitní vzdělávací a inovační centrum pro mladou generaci, je tento projekt logickým doplněním našich cílů,“ říká Roman Szotkowski, ředitel střední školy v Jablunkově a dodává: „Samozřejmě věříme, že se do projektu postupně zapojí i další základní nebo střední školy v našem regionu“.


Do konce září 2021

Do projektu se mohou kdykoliv přihlásit nejen samotní žáci a studenti, ale také celé týmy, například třída nebo skupina. Své nápady, náměty a inovace mohou konzultovat s organizátory, kteří jim mohou pomoci připravit jednotlivé projekty a dát velmi důležitou zpětnou vazbu. Mohou také pomoci zajímavé nápady patentovat a následně spojit s potenciálními zájemci z řad tuzemských i zahraničních firem.

Samotný projekt může dětem, mladým lidem, skupinám, ale také školám, městům, obcím a potažmo celému Moravskoslezskému či Žilinskému kraji přinést zajímavé finanční prostředky z prodeje patentů a licencí některých zajímavých nápadů, námětů nebo inovací.

Své nápady, náměty, inovace nebo start-upy mohou děti a mladí lidé průběžně zasílat až do konce září 2021. Jednotlivé soutěžní projekty budou posouzeny odbornou hodnotící komisí. Samotné vyhlášení proběhne na přelomu října a listopadu 2021.

Projekt Nejlepší nápad společně realizuje Střední škola Jablunov, spolek I4U a MAS Jablunkovsko. Oficiálními partnery jsou města Jablunkov, Český Těšín, Kysucké Nové Mesto, Sdružení obcí Jablunkovska, portály NejBusiness.cz a eSlezsko.cz a další partneři. Záštitu nad projektem převzal Moravskoslezský kraj a poslankyně Pavla Golasowská.

Více informací o projektu a možnost registrace naleznete na webových stránkách nejlepsi-napad.cz


Kontakt pro média:

Petr Hamrozi
Spolek I4U
Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 915 946 533 (SK), +48 600 636 460 (PL)
E-mail: petr@petrhamrozi.cz

Roman Szotkowski
Střední škola Jablunkov
Mobil: +420 721 442 615
E-mail: reditel@sosjablunkov.cz

Petr Karlubík
MAS Jablunkovsko
Mobil: +420 739 335 550
E-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

autor: Fojtíková Markéta