29. červenec 2021

Město Český Těšín, se sídlem nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

vyhlašuje výběrové řízení na

strážníka Městské policie Český Těšín

s předpokládaným termínem nástupu do pracovního poměru od 01.12.2021

Požadavky na uchazeče:

- státní občanství České republiky

- minimální věk 18 let

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- bezúhonnost, spolehlivost

- zbrojní průkaz nejméně skupiny „D“ výhodou

- řidičský průkaz nejméně skupiny „B“

K výběrovému řízení uchazeči předloží:

a) strukturovaný životopis a motivační dopis

b) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

c) lékařské potvrzení o schopnosti pracovat jako strážník Městské policie dle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

e) čestné prohlášení o bezúhonnosti dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 4a

f) čestné prohlášení o spolehlivosti dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 4b

g) osobní dotazník (lze stáhnout na webových stránkách města tesin.cz – Městská policie)

Očekáváme:

- fyzická zdatnost

- týmová práce

- rozhodnost

- samostatnost

- kultivované vystupování

- odolnost vůči stresu

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené

- 4 dny placeného volna nad rámec dovolené

- příspěvek na sport a kulturu formou poukázek

- příspěvek na penzijní připojištění

- příspěvek na stravování

- zvláštní rizikový příplatek

Žádosti o přijetí spolu s požadovanými doklady zasílejte do 30.9.2021 na adresu: Městská policie Český Těšín, Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách města tesin.cz – Městská policie.

Mgr. Gabriela Hřebačková, v.r.

starostka města

autor: Fojtíková Markéta