26. červenec 2021

Srdečně zveme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili na Vítání občánků. Zároveň Vás tímto upozorňujeme na změnu termínů vítání, uvedených na webových stránkách města Český Těšín. Aktuální jsou následující termíny: 04.09., 18.09., 16.10., 23.10., 06.11. a 27.11.

Přihlásit se můžete:

• osobně: odbor školství a kultury Města Český Těšín, detašované pracoviště, ul. Štefánikova 18/25, přízemí, kancelář č. 104,

• telefonicky: 737 225 999, 553 035 302,

• e-mailem: loseova@tesin.cz.

Přihlášku naleznete na webových stránkách Města Český Těšín:

záložka Občané → Jubilanti a vítání občánků → Vítání občánků → Přihláška

Podmínky pro přihlášení:

dítě musí mít trvalý pobyt na území města Český Těšín a věk do 1 roku.

Kontaktní osoba:

Bc. Alice Loseová, referent kultury a místních poplatků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v roce 2021

 

Srdečně zveme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili na Vítání občánků. Zároveň Vás tímto upozorňujeme na změnu termínů vítání, uvedených na webových stránkách města Český Těšín. Aktuální jsou následující termíny: 04.09., 18.09., 16.10., 23.10., 06.11. a 27.11.

 

Přihlásit se můžete:

·         osobně: odbor školství a kultury Města Český Těšín, detašované pracoviště, ul. Štefánikova 18/25, přízemí, kancelář č. 104,

·         telefonicky: 737 225 999, 553 035 302,

·         e-mailem: loseova@tesin.cz.

Přihlášku naleznete na webových stránkách Města Český Těšín:

záložka Občané → Jubilanti a vítání občánků →  Vítání občánků → Přihláška

Podmínky pro přihlášení:

dítě musí mít trvalý pobyt na území města Český Těšín a věk do 1 roku.

Kontaktní osoba:

Bc. Alice Loseová, referent kultury a místních poplatků

autor: Fojtíková Markéta