17. září 2021

Během září až října bude vykáceno 25 stromů, na které Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí vydal povolení. Kromě těchto stromů bude pokáceno asi 20 – 30 menších stromů a keřů nevyžadující povolení. Důvodem kácení je rekonstrukce kabelového vedení ČEZ, které bude probíhat v letošním roce. Stromy rostou přímo v trase kabelového vedení nebo příliš blízko výkopu a jejich kořenový systém není možné ochránit bez vážného poškození. V místech, kde bylo možné použít jiné technologie, se podařilo stromy uchránit. Rozsah kácení je díky použití bezvýkopových technologií oproti původnímu návrhu menší. Orientační trasa výkopu je červeně zakreslena v mapce. Za pokácené dřeviny byla nařízena náhradní výsadba 39 stromů, které budou vysázeny do areálů základních a mateřských škol na území našeho města. Případné dotazy ke kácení poskytne Městský úřad Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí na tel.: 553 035 624 nebo na emailové adrese krenek@tesin.cz

 

autor: Fojtíková Markéta