25. září 2020

V pátek končí lhůta pro doručení písemných žádosti o vydání voličského průkazu

Tento pátek 25. září 2020 v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení písemných žádostí o vydání voličského průkazu. Podaná žádost musí být v listinné podobě opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do středy 30. září 2020 do 16:00 hod. V kancelářích č. 113 a 114 bude s žadatelem o voličský průkaz, po ověření jeho totožnosti, sepsán úřední záznam a voličský průkaz bude vydán na počkání.

Voličské průkazy se vydávají pouze pro krajské volby. Senátní volby se v našem volebním obvodu v letošním roce nekonají. Upozorňujeme voliče, že hlasovat na voličský průkaz lze pouze v územním obvodu našeho kraje.

autor: Mašková Jana Mgr.