11. březen 2020

Uzavření ul. Lípová

V termínu 23.03.2020 – 31.03.2020 bude uzavírka silničního provozu na pozemní komunikaci ul. Lípová. Pozemní komunikace bude uzavřená denně v době 08:00 h. – 16:00 h. Uzavírka proběhne ve dvou etapách: 1. etapa: termín 23.03.2020 – 25.03.2020, uzavírka od vjezdu do areálu IZS po vjezd do areálu fa VOP GROUP, s.r.o. 2. etapa: termín 26.03.2020 – 31.03.2020, uzavírka od křižovatky s ul. Průmyslová po vjezd do areálu fa VOP GROUP, s.r.o. Důvodem uzavírky je kácení stromů na ul. Lípová.

Průchod chodců a průjezd cyklistů po stezce podél ul. Lípová nebude omezen.

Zastávka MHD Český Těšín Lípová, průmyslová zóna bude v období 23.03.2020 – 31.03.2020 přenesena na ul. Průmyslová.

Objízdná trasa (vyznačeno žlutě) bude po ul. Sokolovská, ul. Frýdecká, ul. Průmyslová a ul. Lípová.

1. etapa

2. etapa

autor: Sporysz Miroslav Ing.