12. červenec 2021

Uzavírka ul. Kpt. Jaroše

V době od 12.07.2021 do 15.10.2021 bude uzavřena ul. Kpt. Jaroše.

Uzavírka proběhne ve čtyřech etapách: 1. etapa – od ul. Divadelní po ul. 28. října v termínu 12.07.2021 06:00 h. – 15.07.2021 16:00 h. (frézování); 2. etapa – křižovatka s ul. Divadelní v termínu 12.07.2021 06:00 h. – 23.07.2021 16:00 h.; 3. etapa – od ul. Divadelní po ul. Husova v termínu 12.07.2021 06:00 h. – 31.08.2021 16:00 h.; 4. etapa – od křižovatky s ul. Husova (včetně) po ul. 28. října v termínu 01.09.2021 06:00 h. – 15.10.2021 16:00 h. Důvodem uzavírky je překop výše uvedených pozemních komunikací při rekonstrukci kanalizační stoky „EVIa“

Uzavírka ul. Pod Zelenou

V termínu od 12.07.2021, 07:00 hodin do 18.07.2021, 18:00 hodin proběhne uzavírka ul. Pod Zelenou u pozemku parc.č. 1254/3, v délce 30 m. Důvodem uzavírky je zřízení vodovodní a kanalizační přípojky.

Uzavírka ul. Tyršova, ul. Komorní a ul. Mánesova

V termínu od 19.07.2021 do 31.08.2021 proběhne uzavírka ul. Komorní, ul. Tyršova a ul. Mánesova, vždy v délce 15 m od křižovatky s ul. Ostravská. Uzavírka proběhne ve dvou etapách: 1. etapa – ul. Komorní a ul. Tyršova v termínu 19.07.2021 06:00 h. – 31.08.2021 15:00 h.; 2. etapa – ul. Mánesova v termínu 26.07.2021 06:00 h. – 31.08.2021 15:00 h. Důvodem uzavírky je překop výše uvedených pozemních komunikací při rekonstrukci vodovodního řadu v tělese pozemní komunikace silnice III/4684 ul. Ostravská.

Uzavírka ul. Divadelní

V termínu od 01.09.2021 do 30.10.2021 proběhne uzavírka ul. Divadelní v délce 15 m od křižovatky s ul. Ostravská. Důvodem uzavírky je překop výše uvedené pozemní komunikace při rekonstrukci vodovodního řadu v tělese pozemní komunikace silnice III/4684 ul. Ostravská.

autor: Fojtíková Markéta