18. květen 2021

V termínu 24.05.2021 – 06.06.2021 bude úplná uzavírka silničního provozu pozemní komunikace ul. Studentská od křižovatky s ul. Komenského v délce 25 m u domu č. 651/12. Důvodem uzavírky jsou práce na inženýrských sítích v tělese pozemní komunikace.

autor: Sporysz Miroslav Ing.