15. říjen 2020

V termínu 26.10.2020 – 05.12.2020 bude uzavírka silničního provozu na pozemní komunikaci ul. Lípová. Uzavírka proběhne ve dvou etapách: 1. etapa: termín 26.10.2020 – 23.11.2020 uzavírka od vjezdu do areálu IZS po vjezd do areálu fa VOP GROUP, s.r.o. 2. etapa: termín 24.11.2020 – 01.12.2020, uzavírka od křižovatky s ul. Průmyslová za vjezd do areálu fa VOP GROUP, s.r.o. 3. etapa: termín 02.12.2020 08:00 hod. – 02.12.2020 23:59 hod. uzavírka křižovatky ul. Lípová a Průmyslová. 4. etapa: termín 03.12.2020 – 05.12.2020 uzavírka od vjezdu do areálu IZS po vjezd do areálu fa VOP GROUP, s.r.o. Důvodem uzavírky je rozšíření pozemní komunikace ul. Lípová. Průchod chodců a průjezd cyklistů po stezce podél ul. Lípová nebude omezen. Zastávka MHD Český Těšín Lípová, průmyslová zóna bude v období 26.10.2020 – 05.12.2020 přenesena na ul. Průmyslová. Dne 02.12.2020 v době 08:00 – 23:59 hod. budou linky MHD 875721 a 875722 začínat a končit na přechodné zastávce Český Těšín, Lípová prům.zóna na ul. Průmyslová. Objízdná trasa bude po ul. Sokolovská, ul. Frýdecká, ul. Průmyslová a ul. Lípová.

1. etapa 2. etapa
3. etapa 4. etapa
autor: Sporysz Miroslav Ing.