17. duben 2020

Sdělujeme všem poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude Městský úřad Český Těšín u všech poplatkových povinností k výše vyjmenovaným místním poplatkům s datem splatnosti od 31. 3. 2020 do 30. 6. 2020 tolerovat úhradu do 31. 8. 2020.

Zároveň doporučujeme upřednostňovat bezhotovostní platby převodem z účtu.

Nebude vám vyměřována žádná sankce za pozdní úhradu.

Informace k sazbám místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů.

autor: Petrušková Hana Ing.