14. červenec 2020

V rámci realizace stavby „Propustek na silnici III/4741 Hradiště, 4741-5p, km 2,829“, bude uzavřena silnice ul. III/4741 ul. Hradišťská a to v úseku mezi autobusovými zastávkami Těrlicko, Hradiště, Horní dvůr a Těrlicko, Hradiště Kaménka a to v době od 17. 07. 2020 do 09. 08. 2020 s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky.

Po celou dobu uzavírky bude omezen provoz veškeré automobilové dopravy s výjimkou autobusové dopravy.

Termíny uzavírky autobusové linky č. 733

1. Termín uzavírky pro autobusy bude od pátku 17. 07. 2020 od 15.30 hod. do neděle 19. 07. 2020 do 24:00

2. Náhradní termín uzavírky pro autobusy bude od pátku 24. 07. 2020 od 15.30 hod., do neděle 26. 07. 2020 do 24:00

3. Termín uzavírky pro autobusy, z důvodů pokládky živice bude od pátku 31. 07. 2020 od 15.30 hod. do neděle 02. 08. 2020 do 24:00.

4. Náhradní termín uzavírky pro autobusy z důvodů pokládku živice bude od pátku 07. 08. 2020 od 15.30 hod. do 09. 08. 2020 do 24:00.

V této době nebudou obsluhovány tyto autobusové zastávky: Český Těšín, Mistřovice, topoly, Český Těšín, Koňakov, šachta a Český Těšín, Koňakov Mírov.

autor: Cichy Stanislav