15. březen 2021

Vážení občané, v souvislosti s blížícím se termínem  zahájení  revitalizace ul. Nádražní,  v rámci projektu  „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky“, bude v měsíci březnu odstraněna zeleň v úseku od ul. Hlavní po ul. Čapkova. Nová zeleň v této části bude následně sázená na podzim 2021.

Stavební práce v rámci revitalizace budou zahrnovat realizaci rekonstrukci chodníků, obslužné komunikace, veřejného osvětlení a zeleně na ulici Nádražní. Práce budou probíhat etapově s tím, že první etapa v úseku mezi ulicemi Hlavní třída a Čapkova bude zahájena dne 06. 04. 2021. Realizace druhé etapy by měla probíhat od přelomu srpna a září 2021 a bude se týkat úseku od ul. Čapkova po ul. Střelniční (po hotel Piast). Sázení zeleně v tomto úseku pak proběhne na jaře 2022.

Projekt „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky“ se týká zásadní rekonstrukce především Nádražní ulice, a to od ulice Střelniční po ulici Hlavní. Revitalizace se netýká samotné asfaltové komunikace, ale týká se obou stran této komunikace.

Po celou dobu realizace bude v maximální míře zachován vstup do domů a provozoven.

Od dubna bude změněna organizace dopravy v centru města, o této budete podrobně informováni.

autor: Fojtíková Markéta