30. červenec 2021

Od září se v našem městě zavádí pytlový svoz plastů a papíru od všech rodinných domů na území města (s ohledem na přístupnost pro svozovou techniku a ekonomičnost).

A jak tato služba bude fungovat?

Během prázdninových týdnů svozová firma bude rozvážet žluté pytle na plasty a kovy a modré pytle na papír.

Do pytlů budete třídit odpady, pro které jsou určeny. A ve stanovený svozový den od šesti ráno musí být pytle přistaveny na místě, kde je svážena popelová nádoba, popř. je tam umístěna (nejlépe si je tedy vystavte večer před odvozem). Pytle se Vám svezou a dostanete nový.

A co tedy do pytlů patří a kdy se budou svážet?

Pytle s plasty a kovy (PET láhve – stlačené, plastové obaly, plastové tašky a sáčky, fólie, plastové obaly od potravin čisté a od kosmetických a mycích prostředků, nápojové plechovky, konzervy od potravin, kovové uzávěry a víčka od nápojů) se budou svážet 1 x měsíčně první liché úterý v měsíci:

14. 9., 12. 10., 09. 11. a 07. 12. 2021

Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský a balící papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) se budou svážet 1 x za dva měsíce, tj. poslední liché úterý v sudém měsíci:

26.10. a 21.12.2021

Veškerý odpad musí být čistý.

Rodinným domům v příměstských částech, kde tato služba probíhá již od dubna 2002 se svozové dny pro pytlový svoz nezmění, nadále bude svoz probíhat ve stejném režimu, tj. v určené soboty.

autor: Fojtíková Markéta