23. březen 2020

Na základě stanoviska Ministerstva vnitra, které bylo vydáno v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Občané dočasně nemají povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů po skončení platnosti občanského průkazu např. z důvodů z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené nebo ohlášení jeho ztráty či odcizení. Dále občané nemají povinnost požádat o vydání nového občanského ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu, ovdovění nebo po dovršení věku 15 let.

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu (tj. od 12.3.2020), mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla a neplatný řidičský průkaz nemusejí odevzdat.

Žádáme občany, aby v současné době výše uvedené záležitosti nevyřizovali a sledovali webové stránky města, facebook města a další informační kanály.

autor: Kwiczalová Eva Ing.