23. září 2021

Město Český Těšín realizovalo v rámci „Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje projekt „MŠ Smetanova – repase oken 2. NP “. Realizací projektu došlo k obnově oken historicky významné budovy mateřské školy na ul. Smetanova, kdy byla provedena repase oken 2. NP, při které došlo k :

- přebroušení venkovních křídel, dle potřeby k jejich opálení

- provedení jednoho základního nátěru

- následnému přebroušení a přetmelení byla okna dále natřena vrchním lakem.

- ošetření rámu z venkovní pohledové strany tak, jako venkovní křídlo, vnitřní části rámu byly přebroušeny, přetmeleny a natřeny vrchní bílou barvou

- v místech, kde byla barva oddělena od dřeva, byl takto poškozený lak opálen, přebroušen a přetřen.

- vnitřní křídla byla přebroušena a natřena tam, kde byla barva oddělena od dřeva, byl takto poškozený povrch opálen, přebroušen a přetřen.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesení č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci na realizaci projektu městu Český Těšín, a to na úhradu nákladů projektu max. 50% skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, v max. výši 149 600,- Kč. Další profinancování nákladů projektu ve výši min. 50% skutečně vynaložených výdajů bylo zajištěno z rozpočtu města Český Těšín.

autor: Fojtíková Markéta