18. březen 2021

Město Český Těšín připravilo tradiční dotační program ”Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2021″, který byl schválen usnesením Rady města Český Těšín č. 2138/36./RM ze dne 11.03.2021.

“Program” byl řádně vyvěšen na úřední desce města Český Těšín dne 12.03.2021 (viz. zde).

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na stanovený program činí 150.000,-Kč.

Všechny potencionální žadatele z řad neziskových subjektů upozorňujeme na lhůtu podání žádostí, která byla stanovena v rozmezí od 13.04.2021 do 27.04.2021 včetně.

Podrobné informace související s dotačním programem včetně všech jeho příloh jsou k dispozici v záložce Táborové pobyty 2021.

Bližší informace Vám poskytne odbor školství a kultury Městského úřadu (tel.: 553 035 312).

autor: Lisztwanová Barbara magister