29. duben 2021

Město Český Těšín v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Český Těšín č. 480/16.ZM ze dne 19. 4. 2021 prodá

jednotku č. 386/2, byt, vymezeno na pozemku p.č. 776/1, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba Český Těšín, č.p. 386

podíl ideál. ½ na společných částech pozemku p.č. 776/1 jehož součástí je stavba Český Těšín, č.p. 386

pozemek p.č. 777/1, výměra 249 m2, zahrada

vše v katastrálním území Český Těšín.

Kritéria hodnocení nabídek:

     • výše nabízené kupní ceny (nejnižší možné podání Kč 239.820,–).

Termín pro podání nabídek je do 31. května 2021.

K nabídkám doručeným po stanoveném termínu nebude přihlíženo.

Své nabídky předkládejte v uzavřené obálce, označené heslem „KOLONIE“ na podatelnu Městského úřadu v Českém Těšíně, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín ve výše uvedeném termínu do 17.30 hodin.

S ohledem na epidemiologickou situaci je termín prohlídky nemovitostí stanoven na:

     • pondělí 10. května od 14.00 do 16.00 hodin,
     • středu 26. května od 10.00 do 12.00 hodin.

Bližší informace k této problematice Vám poskytne odbor majetkoprávní Městského úřadu v Českém Těšíně, 3. poschodí, č. dveří 404, v úřední dny, tel.: 553 035 251.

autor: Fojtíková Markéta