10. září 2021

Veřejnost má na podzim tr. jedinečnou příležitost zapojit se k výsadbě stromů, kdy tuto akci s názvem “Terénní a sadovnické úpravy Masarykových sadů v Českém Těšíně” podpořil Státní fond životního prostředí. K výsadbě bude připraveno 61 ks stromů. Samotná realizace proběhne s největší pravděpodobností v říjnu (přesný termín, který je závislý na dodávce stromů) bude včas upřesněn prostřednictvím webových stránek města. S ohledem na vysoký počet stromů, bude výsadba rozdělena do dvou pracovních dnů. Počet zájemců bude omezen na maximálně 30 osob na jeden den. Organizátor akce, tj. odbor místního hospodářství zajistí veškerý sadbový materiál plus příslušenství k výsadbě, dále zajistí dobrovolníkům pracovní nářadí, vč. ochranných pomůcek (rukavic). Zájemci se budou podílet na přípravě výsadbových jam, kotvení stromů, vč. jejich označení a budou dbát a dodržovat pokynů organizátora.

Účast je potřeba potvrdit telefonicky nebo e-mailem referentce městské zeleně L. Večeřové, a to v průběhu měsíce září. Telefonní číslo je 553 035514, e-mail: vecerova@tesin.cz. Stačí uvést jméno zájemce a termín, kterého se chce zúčastnit. Na místě samém bude pro poskytovatele dotace pořízena z místa výsadby fotodokumentace. Dotace Státního fondu životního prostředí bude ve výši 250 000 Kč.

Masarykovy sady se nachází v památkové zóně a jedná se o druhý nejstarší park ve městě. V roce 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, to také z důvodu větrné smrště, která silně poškodila v roce 2005 původní porost. V současné době se v areálu parku nachází kolem 150 ks dřevin. Mnoho z nich je v poslední fázi života. V nově navržených výsadbách převažují lípy, dále borovice, kaštany, břízy, buky, topoly a duby. Tato akce – výsadba nových stromů, je důležitým krokem pro naší další generaci. Děkujeme, že nás podpoříte.

      

autor: Fojtíková Markéta