27. březen 2020

Město Český Těšín prodloužilo termín pro podání závazných přihlášek dětí na prázdninové pobyty, a to do 30.4.2020. S ohledem na nepředvídatelný vývoj epidemiologické situace může dojít k dalším změnám, o kterých budete informování prostřednictvím webových stránek města, facebooku města a dalších informačních kanálů. Bližší informace: Mgr. Karin Pribulová a Ing. Jana Černilová, referentky školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 311 a 553 035 303,

email: pribulova@tesin.cz.; cernilova@tesin.cz

Město Český Těšín zároveň zrušilo dotační program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města “Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2020“. Jelikož plánování táborových pobytů je s ohledem na současný krizový stav složité, bude město v letošním roce, pokud to epidemiologická situace dovolí, podporu táborových pobytů řešit individuálně. Bližší informace: mgr Barbara Lisztwanová, referentka školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, tel: 553 035 312, email: lisztwanova@tesin.cz

autor: Kwiczalová Eva Ing.