12. srpen 2020

Informujeme všechny poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů, že k 31.08.2020 končí termín, ve kterém mají být uhrazeny výše uvedené místní poplatky.

Městský úřad Český Těšín v dubnu informoval občany, že v souvislosti s nouzovým stavem v České Republice (Covid-19) bude u výše jmenovaných místních poplatků s datem splatnosti od 31.03.2020 do 30.06.2020 tolerovat úhradu do 31.08.2020.

Pro úhradu poplatků upřednostňujeme bezhotovostní platby převodem z účtu. Informace k sazbám místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů.

Zároveň upozorňujeme, že pokud poplatky nebudou v termínu uhrazeny, přistoupí správce poplatku k jejich vymáhání.

autor: Petrušková Hana Ing.