29. prosinec 2020

Město Český Těšín připravilo tradiční dotační program určený na podporu projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2021, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Těšín č. 420/14.ZM ze dne 14.12.2020. “Program” byl vyvěšen na úřední desce města Český Těšín dne 17.12.2020. 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na stanovený program činí 1.360.000,-Kč (oblast kulturní – 500.000,-Kč; oblast sociální a zdravotní – 60.000,-Kč; oblast prevence kriminality – 300.000,-Kč; oblast sportovní a jiná – 500.000,-Kč).

Všechny žadatele upozorňujeme na aktualizované formuláře a na závazné lhůty “Programu”.

Zejména upozorňujeme na lhůtu podání žádostí, která byla stanovena na rozmezí od 18.01.2021 do 08.02.2021.

Podrobné informace související s dotačním programem včetně všech příloh jsou k dispozici v záložce Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín 2021.

autor: Lisztwanová Barbara magister