22. říjen 2020

Počet účastníků sňatečných obřadů se snižuje na deset

S ohledem na usnesení vlády České republiky č. 1078 ze dne 21. 10. 2020, je od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 omezen počet účastníků svateb na 10 osob. Do tohoto počtu se započítává i oddávající, matrikářka, případně tlumočník, je-li obřadu přítomen. Ostatní podmínky konání svatebních obřadů zůstávají nezměněny – více zde

autor: Mašková Jana Mgr.