28. červenec 2021

Informujeme občany, kterým jsou pro úhradu místního poplatku za komunální odpad zasílány poštovní poukázky a hradí poplatek bezhotovostně převodem z účtu, že si mohou zvolit zasílání platebních údajů (číslo účtu, variabilní symbol, částka) na svůj e-mail – tento způsob upozornění na splatnost obsahuje také QR kód pro zjednodušení platby.

S požadavkem se prosím obraťte na referentky místních poplatků – detašované pracoviště MěÚ: Štefánikova 25, kancelář č. 106, szemlova@tesin.cz a wachtarczykova@tesin.cz.

Zároveň mohou občané, kteří tak dosud neučinili, požádat (osobně nebo e-mailem) o společné placení místního poplatku za komunální odpad za celou domácnost – tzn., že poplatek za všechny osoby je hrazen najednou pod jedním variabilním symbolem (např. velmi často dochází k situacím, kdy je na poplatek za narozené děti odesílána samostatná poštovní poukázka, jelikož nikdo nepožádal o připojení jejich poplatku ke společné platbě za ostatní členy rodiny). Přesáhne-li souhrn poplatků za domácnost částku 1.000Kč ročně, lze požádat o pololetní splatnost poplatku – poplatek za daný rok je pak splatný ve dvou stejných částkách k 30. 4. a k 31. 10. aktuálního kalendářního roku.

autor: Fojtíková Markéta