16. červen 2021

Město Český Těšín bude i v letošním roce pořádat Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2021.

Pobyty se budou konat v následujících termínech:

I. termín: 19. 9. 2021 – 26. 9. 2021

II. termín: 26. 9. 2021 – 3. 10. 2021

Místo konání: Wellness hotel POHODA, Pozlovice 203, 763 26 Luhačovice, http://www.pohoda-luhacovice.cz

Maximální počet účastníků je 88 osob, tj. 44 osob v každém turnusu. Doprovod účastníků zajistí Odbor sociální Městského úřadu Český Těšín.

Rada města Český Těšín na své 20. schůzi usnesením č. 1182/20./RM dne 7. 2. 2020 schválila podmínky účasti v rámci Ozdravného pobytu pro seniory města Český Těšín:

        • trvalé bydliště na území města Český Těšín
        • účastník ozdravného pobytu dovrší 65 a více let věku v roce 2021, při vysokém počtu přihlášených mají přednost starší senioři
        • účastník je příjemcem starobního, invalidního (invalidita III. stupně), vdovského nebo vdoveckého důchodu
        • ozdravný pobyt je poskytován pouze jednou, přednostně účastníkům, kteří se v roce 2020 a 2021 dožívají životního nebo manželského jubilea
        •  účastník uhradí příspěvek na ozdravný pobyt ve výši 500 Kč
        •  ozdravný pobyt je vyjma příspěvku ve výši 500 Kč poskytován účastníkům včetně dopravy zdarma
        •  na poskytnutí ozdravného pobytu není právní nárok a účastníci jej absolvují na vlastní nebezpečí.

Příjem přihlášek bude probíhat od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021 včetně na Městském úřadě Český Těšín, Odbor sociální (budova vedle kina), ul. Štefánikova 25, kanceláře č. 201, 202, 203, 205 a 207 v prvním patře budovy.

Přihlášky k ozdravným pobytům naleznete zde.

Při podání přihlášky je nutné předložit platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a aktuální Oznámení o výši důchodu na rok 2021.

Odbor sociální Městského úřadu v Českém Těšíně sděluje případným zájemcům o pobyt, že pro velký zájem o poskytnutí ozdravného pobytu z řad seniorů města, může být vyhověno žadatelům pouze jednou. Opakované poskytnutí pobytu hrazeného z prostředků města není možné.

autor: Fojtíková Markéta