1. září 2021
Informujeme, že sběrný dvůr bude v měsíci září a říjnu otevřen následovně:
      • od 1. září do 31. října bude sběrný dvůr otevřen kromě neděle každý den, tj. pondělí až pátek od 8 – 18 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
      • o státních svátcích, ve dnech 28. září a 28. října, bude sběrný dvůr uzavřen
autor: Fojtíková Markéta