2. červenec 2021

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Upozorňujeme občany, kteří chtějí podat žádost o občanský průkaz nebo cestovní pas, nebo si tyto doklady vyzvednout, že na poslední dva červencové dny plánuje Ministerstvo vnitra celostátní odstávku systémů, a to v souvislosti s připravovanou novelou zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech.

      • Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
      • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít od 30. července 2021 do 1. srpna 2021.
      • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platností 1 měsíc. Během výše zmíněného termínu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Leták – cestovní pasy

Leták – občanské průkazy

autor: Mašková Jana Mgr.